Workshop 15.2.2012

From Developer Documents
Revision as of 08:57, 2 April 2012 by Tuukka Lehtonen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Previous Up Next

Agenda

 1. Documentation
 2. SCL
 3. Structural
 4. Structural Models
 5. 3D
 6. Wrap-up

Minutes

 1. Documentation
 • quick guide/tyyliohjeet helpin kirjoittajalle
 • selvittää kuinka eri formaatteihin generointi toimii ja millaista tulosta syntyy
 • generoinnissa tarvittavat scriptit
 • integraatio keskustelupalstoihin/q&a, kuten php
 • linkitys javakoodiin
 • haku toiminnot
 • dokumentaatio sessio, Toni
 • terminologian selventäminen, vocabulary = termit ja selitykset
 • useita plugineja kattavat dokumentit, esim. tutoriaalit
 1. SCL
 • kotitehtäviä ja tutorialeja kielen opiskeluun
 • oman session järjestäminen, etukäteismateriaali
 • työkalu java importin tekemiseen, joka generoin SCL kuvaukset, joita voi jälkikäteen editoida
 • java byte koodiin upotetut annotaatiot, jotka viittaavat java koodiin?
 • breakaava debugger suurille malleille, miksi statement generointiin -> mistä säännöstä, millä

parametreilla

 • käyttöliittymäkoodauksen muutokset
 • migraatio ja julkaisuasiat
 • turvallisuus näkökulma, allekirjoitetut pgraphit
 • caset jaetussa tietokannassa
 1. Structural
 • tarvitaanko toisenlaista pohjaontologiaa, sillä nykyinen structural on apros suuntautunut
 • signalointi/eventit: noodit voi lähettää tyypitettyjä viestejä OPC:ssa, client voi kuunnella

alipuuta

 • rakentteelliset muutos eventit

(semantic change in OPC), vastaavat myös eclipsen GEF frameworkissa

 • täysin staattisten propertien erottelu dynaamisista?
 1. Structural Models
 • miltä rajapinnalta remote erotetaan (db,element,scenegraph)
 • trendit lisättävä listaan
 • arvioida remoten configurointi/editointi mahdollisuudet suhteessa hyötyyn
 • aprosilta halutaan kysyä kytkentävihjeet
 • jos elementti elää niin myös routing tulee olla remote clientilla
 • käyttöliittymäeventtien abstrahoiminen, multitouch käyttöliittymät käyttötapausten mukaan
 • variablen käyttö: OPC toteutuksessa, DOM toteutuksissa, 3D toteutuksissa
 • hyvin määritelty event malli tarvitaan kuten DOMissa
 • event mallin olisi hyvä olla teknologia riippumaton, koska teknologiat muuttuvat ajan myötä
 • identifiointi ongelmat esim. kytkentäjä luotaessa
 • deterministisyyden säilyttäminen uudelleeen generoitaessa malli
 • SVG pelimoottorit
 • ajax teknologiat
 • layouts: diagrammi ja elementti tasolla
 • jäljitettävyys: evaluationContext, SCL expressions, komentojono/delta
 1. 3D

Was moved to Thursday.

 1. Wrap-up

Discussed agenda for Thursday